Powrót do Częste pytania

Warunki przetwarzania danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Stowarzyszenie Diakonia Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Katowickiej z siedzibą przy ul. Różyckiego 8, 40-589 Katowice

Kontakt w sprawie przetwarzania danych możliwy jest pod adresem email: dor.katowice@gmail.com

Dane osobowe przetwarzane są tylko i wyłącznie w celach związanych z organizacją rekolekcji Ruchu Światło-Życie i korzystają z nich wyłącznie osoby prowadzące. Wyżej wymienione stowarzyszenie nie udostępnia ani nie przekazuje żadnym innym podmiotom gromadzonych danych osobowych.
Dane osobowe przechowywane są maksymalnie przez okres 3 lat.
Każdy uczestnik rekolekcji posiada prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez stowarzyszenie może skutkować brakiem możliwości podjęcia działań związanych z przyjęciem zgłoszenia na rekolekcje.