Informacje o zgłoszeniach

Bardzo prosimy przed zgłoszeniem się na jakiekolwiek rekolekcje zapoznać się z poniższą informacją.

Dla uczestników 8+

Oaza Dzieci Bożych przyjmuje następujących uczestników:
pierwszy termin – tylko dziewczyny do Korbielowa
drugi termin – brak miejsc
trzeci termin – dziewczyny do Jaworzynki oraz chłopców do Korbielowa
Wpisanie dziecka gdziekolwiek indziej oznacza, że zostanie wpisane na listę rezerwową, która będzie brana pod uwagę w razie rezygnacji innych dzieci.

Dla uczestników 13+

Nie przyjmujemy już zgłoszeń na preoazę oraz w pierwszym turnusie na OND, ONŻ ani spoza diecezji. Możemy przyjąć tylko i wyłącznie na ONŻ3.

Karty rekolekcyjne

Jeśli będą jeszcze zgłoszenia na rekolekcje to będziemy karty co kilka dni odsyłać. Prosimy sprawdzać maila.