ODB

Informujemy, że w I turnusie nie odbędą się rekolekcje Oazy Dzieci Bożych.