Oświadczenie o stanie zdrowia

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Głównego Inspektora Sanitarnego każdy uczestnik rekolekcji w dniu przyjazdu musi złożyć oświadczenie o stanie zdrowia. Oświadczenie w przypadku osób niepełnoletnich wypełniają rodzice, a pełnoletnie osoby samodzielnie. Oświadczenie musi być podpisane z datą rozpoczęcia rekolekcji – tylko wtedy jest ważne!

Oświadczenie dla osoby niepełnoletniej – wypisują rodzice

Oświadczenie dla osoby 18+