Preoaza dla wszystkich!

PREOAZA to tygodniowe rekolekcje ewangelizacyjne kierowane do młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania oraz tych, którzy ten sakrament niedawno przyjęli. Rekolekcje mają na celu ukazanie młodym Boga troszczącego się o ich życie osobiście i nieustannie; mają pokazać im przyjaźń, do której Bóg ich zaprasza i pomóc im ją kształtować.
Formacja w czasie PREOAZY czerpie z tradycji Ruchu Światło-Życie i oparta jest o tajemnice różańca świętego – tajemnice światła. Pogłębiając ich treść, pragniemy odkrywać Boży plan dla naszego życia, który został uroczyście rozpoczęty w momencie chrztu. Chcemy także uczyć się ten plan realizować, dzięki wsłuchiwaniu się w Boże Słowo wraz z Duchem Świętym, który przychodzi nam z pomocą w sakramencie bierzmowania.

INFORMACJE I ZGŁOSZENIA TUTAJ!