Triduum Paschalne – informacja

Trwająca wojna Ukrainie to nie tylko tragedia osób bezpośrednio zaangażowanych w ten konflikt, ale coś, co dotyka także każdego z nas w jakimś stopniu. Jesteśmy świadkami cierpienia naszych bliźnich, ale też pięknego świadectwa solidarności i bezinteresownej pomocy. Również ośrodki, gdzie planowaliśmy przeżywać rekolekcje Triduum Paschalnego włączyły się w tę pomoc, otwierając się na przyjęcie osób z Ukrainy i dając im dach nad głową, wyżywienie i potrzebne wsparcie. W związku z powyższym na dzień dzisiejszy nie prowadzimy zapisów na rekolekcje Triduum. Jednocześnie życzymy wszystkim owocnego przeżywania czasu Wielkiego Postu i otwartości na łaski Boże w tym czasie. Otaczajmy modlitwą ofiary konfliktu, prośmy Księcia Pokoju o pokój na świecie!