Formacja podstawowa OND

Oaza Nowej Drogi (OND)

 

Formacja Oazy Nowej Drogi jest dostosowana do wieku, tzn. oazę dobiera się do wieku uczestnika. Jeśli ktoś realizuje formację w Dzieciach Bożych to może ją kontynuować aż do zakończenia i potem przechodzi się na odpowiedni stopień OND od wieku.

Przebieg:

  • po 6 klasie szkoły podstawowej – Oaza Nowej Drogi 1°,
  • klasa siódma szkoły podstawowej – Ewangeliczne Rewizje Życia po OND 1° (praca w ciągu roku),
  • po 7 klasie szkoły podstawowej – Oaza Nowej Drogi 2°,
  • klasa ósma szkoły podstawowej – Ewangeliczne Rewizje Życia po OND 2° (praca w ciągu roku),
  • po klasie ósmej szkoły podstawowej – Oaza Nowej Drogi 3°,
  • klasa pierwsza szkoły ponadpodstawowej – Ewangeliczne Rewizje Życia po OND 3° (praca w ciągu roku)

Dla uczestników Oazy Nowej Drogi 3° organizowana jest Oaza Ewangelizacji (w ferie zimowe, 5 dni).

Prezentacja dotycząca Oazy Nowej Drogi

Świadectwa budują najbardziej (fragment artykułu „Z perspektywy (po- i przed-) rekolekcyjnej…” B. Głowoc z 2011)

Rekolekcje letnie (dla młodzieży) to 17 dni wyjazdu poza dom rodzinny, aby we wspólnocie przeżyć święty czas – nawrócenia, modlitwy, spotkania z Bogiem w Eucharystii i Słowie, a także odpoczynku i zabawy. W Ruchu Światło-Życie, który ma swój dość dokładnie określony program formacyjny, rekolekcje dzielą się na różne typy i stopnie. Dla młodzieży gimnazjalnej przeznaczono w szczególności:

  • Oazy Nowej Drogi I i II stopnia (…) – skierowana dla osób mających 13 lat i więcej, której tematyka związana jest z tożsamością osoby  (wyrażona w haśle „Ja”) i relacją do osoby (wyrażona w haśle „Ty”) m.in. omawiając osoby Trójcy Św.

„W pierwszych dniach rekolekcji, rozmawialiśmy o Trójcy Świętej, w każdy dzień o innej osobie. (…) Od tamtego momentu przed modlitwą proszę Ducha Św., aby pomógł mi otworzyć się na łaski płynące z modlitwy, z Jezusem rozmawiam o moich przeżyciach jak z najlepszym przyjacielem, a Bogu dziękuję za to, że  mnie tak pięknie stworzył i wszystko, co jest w moim otoczeniu”.

(fragment świadectwa uczestniczki OND II w Jaworzynce Szkole)

  • Oazę Nowej Drogi III stopnia (…) – dla osób mających 14 lat, skoncentrowana wokół fundamentów chrześcijańskiej wspólnoty – „my”.

„Powinniśmy się wpierw zatroszczyć o tych, którzy Boga nie znają. Może właśnie to my staniemy się dla nich darem. Bóg ma swój plan i wie wszystko najlepiej. Ja wiem tylko, że żaden człowiek na ziemi nie jest stracony, bo w każdym jest choćby najmniejsza iskierka Bożego Światła”.

(fragment świadectwa uczestniczki OND III w Brennej)