Jak zgłosić się na ODB

Przed zgłoszeniem dziecka na Oazę Dzieci Bożych bardzo prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 668 452 645, a następnie o postępowanie zgodnie z poniższą instrukcją.

Proszę zapoznać się z poniższym dokumentem:

Informacja o warunkach rekolekcji letnich – 2018

Następnie proszę wydrukować dwustronnie na białym papierze poniższą kartę:

Karta

Bardzo prosimy o czytelne wypełnienie karty i zastosowanie się do wszystkich informacji.

Wypełnioną kartę wraz z zadatkiem w kwocie 300 zł lub potwierdzeniem jego przelewu na konto DOR najlepiej przekazać moderatorowi rejonowemu w terminie do 9 kwietnia 2018. W miarę wolnych miejsc karty będą przyjmowane po tym terminie bezpośrednio przez Diakonię Oaz Rekolekcyjnych. Patrz poniżej…

Lista moderatorów rejonowych jest dostępna tutaj.

Gdyby nie było możliwości kontaktu z moderatorem rejonowym lub kartę chcemy oddać po 9 kwietnia to bardzo prosimy o zastosowanie się do poniższych zaleceń:
1) Wypełnić kartę.
2) Zeskanować lub zrobić zdjęcie i wysłać na adres dor.katowice@gmail.com.
3) Po otrzymaniu potwierdzenia, że karta jest poprawnie wypełniona można ją wysłać na adres:
Diakonia Oaz Rekolekcyjnych
ul. Różyckiego 8
40-589 Katowice

Prosimy też o śledzenie tej strony. Jeśli pojawią się inne możliwości oddania karty to będzie tutaj dostępna informacja.