Jak zgłosić się na ODB

Aby zgłosić dziecko na Oazę Dzieci Bożych bardzo prosimy o postępowanie zgodnie z poniższą instrukcją.

1. Proszę zapoznać się z poniższym dokumentem:

Informacja o warunkach rekolekcji letnich – 2021

2. Wypełnić formularz zgłoszeniowy:

Formularz zgłoszeniowy na OAZĘ DZIECI BOŻYCH

3. Poczekać na otrzymanie karty drogą mailową. Może to potrwać nawet do 10 dni roboczych.

4. Kartę następnie należy uzupełnić – sprawdzając koniecznie czy pod zgodą na wyjazd uczestnika są podpisy obojga rodziców / opiekunów prawnych.

5. Wpłacić zadatek w kwocie 150,00 zł oraz wydrukować potwierdzenie przelewu.

6. Kartę wraz z potwierdzeniem przelewu wysłać na adres:

Diakonia Oaz Rekolekcyjnych
ul. Różyckiego 8
40-589 Katowice

5. Spokojnie poczekać do końca maja na kontakt ze strony prowadzących rekolekcje.