Posługujący

Moderator i członkowie Diakonii, czyli kim jesteśmy…

Diakonia Oaz Rekolekcyjnych powstała w styczniu 2008 roku i wyłoniła się z istniejącej i pełniącej obowiązki DOR – Diakonii Słowa.

ODPOWIEDZIALNI

ks. Wojciech Solik

Kinga Knop

POSŁUGUJĄCY

Członkowie Diakonii to:,

 • Weronika Czardybon,
 • Alicja Kiełbasa,
 • Halina Laskowska,
 • Angelika Siatkowska,
 • Małgorzata Stempin.

Od września 2010 roku funkcjonuje również Diakonia Oaz Rekolekcyjnych Domowego Kościoła, w której posługują:

 • Joanna i Marcin Białasowie,
 • Barbara i Ryszard Czernikowie,
 • Zofia i Kazimierz Dyrczowie,
 • Teresa i Janusz Gratkowie.

ZADANIA

Diakonia Oaz Rekolekcyjnych jest jedną z diakonii formacyjnych (ich zadaniem jest organizowanie i prowadzenie formacji w Ruchu) i służy wszystkim sprawom związanym z oazą rekolekcyjną różnego rodzaju, typu i stopnia, a w szczególności:

 • redaguje i rozprowadza karty zgłoszeniowe na rekolekcje,
 • przyjmuje zgłoszenia uczestników,
 • przydziela uczestników do oaz średnich,
 • redaguje materiały diecezjalne do teczki roku,
 • współpracuje z Centralną Diakonią Oaz Rekolekcyjnych oraz Centralną Diakonią Formacji Diakonii,
 • zajmuje się dokumentacją zewnętrzną związaną z organizacją rekolekcji,
 • sporządza statystyki rekolekcji oazowych,
 • dba o ośrodki rekolekcyjne – bazę materialną.

Centralna Diakonia Oaz Rekolekcyjnych…