Informacje o ODB

OAZA DZIECI BOZYCH logo google

Na Oazę Dzieci Bożych zapraszamy dzieci w wieku od 8 do 12 lat (urodzone w latach 2009 – 2013).

Terminy:
Turnus 1: 27 czerwca – 12 lipca 2021 – Istebna Zaolzie – ODB II stopień (prowadzący: ks. Jakub Dudek i p. Iwona Zimniak)
Turnus 2: 15 – 29 lipca 2021 – Istebna Zaolzie – ODB III stopień (prowadzący: ks. Szymon Kos i p. Sabina Janikowska)
Turnus 2: 15 – 29 lipca 2021 – Jaworzynka – ODB II stopień (ks. Piotr Sontag i p. Kinga Lasińska)
Turnus 3: 1 – 15 sierpnia 2020 – Jaworzynka – ODB II stopień (ks. Konrad Hołyś i p. Tatiana Kwiatkowska)

Koszt rekolekcji: 1000 zł (150 zł bezzwrotnego zadatku – jeśli rekolekcje się odbędą)

W ramach organizowanych rekolekcji uczestnicy wspólnie modlą się, bawią, pracują w grupach, śpiewają, uczestniczą w Eucharystii i robią wiele, wiele innych fascynujących rzeczy na chwałę Pana radując się obecnością drugiego człowieka. Rekolekcje trwają piętnaście dni (razem z dniem przyjazdu i wyjazdu), a w ich ramach dzieci uczestniczą również w Dniu Wspólnoty. Każdy uczestnik uczy się czerpania radości z modlitwy, odpowiedzialności, większego zaangażowania w Eucharystię.

Wszystkie Oazy Dzieci Bożych organizowane są w miejscowościach górskich.

Na rekolekcje zapisujemy 30 uczestników, powyżej tej liczby wpisujemy na listę rezerwową. Ilość uczestników ograniczona jest przepisami dotyczącymi pandemii i może się zmieniać, dlatego organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w celu dostosowania do sytuacji i obostrzeń.

Telefon kontaktowy – tylko w sprawie Oazy Dzieci Bożych:
668 452 645

Zapraszamy!