Rezygnacja z rekolekcji

Jeżeli z jakiegoś powodu musisz zrezygnować z udziału w rekolekcjach prosimy o poinformowanie nas o tym w następujący sposób:

  • Pobierz plik rezygnacji i wydrukuj – Druk rezygnacji
  • Uzupełnij dokument – jeżeli jesteś niepełnoletnią osobą, to wypełniają rodzice
  • Zeskanuj lub zrób zdjęcie wypełnionego dokumentu i wyślij do nas mailem na adres: dor.katowice@gmail.com
  • Następnie prześlij na adres:

Diakonia Oaz Rekolekcyjnych
Stowarzyszenie Diakonia Ruchu Światło – Życie
Archidiecezji Katowickiej
ul. Różyckiego 8a
40 – 589 Katowice

  • Pamiętaj, że za datę rezygnacji przyjmuje się dzień otrzymania pisemnej rezygnacji w siedzibie Diakonii Oaz Rekolekcyjnych, ul. Różyckiego 8, 40-589 Katowice.