Rezygnacja z rekolekcji

Jeżeli z jakiegoś powodu musisz zrezygnować z udziału w rekolekcjach prosimy o poinformowanie nas o tym w następujący sposób:

  • Pobierz plik rezygnacji i wydrukuj – Druk rezygnacji
  • Wypełnij plik – jeżeli jesteś niepełnoletnią osobą, dokument wypełniają rodzice
  • Zeskanuj lub zrób zdjęcie wypełnionego dokumentu i wyślij do nas mailem na adres: dor.katowice@gmail.com
  • Następnie dokument prześlij na adres:

Diakonia Oaz Rekolekcyjnych
Stowarzyszenie Diakonia Ruchu Światło – Życie
Archidiecezji Katowickiej
ul. Różyckiego 8a
40 – 589 Katowice

  • Pamiętaj, że za datę rezygnacji przyjmuje się dzień otrzymania pisemnej rezygnacji w siedzibie Diakonii Oaz Rekolekcyjnych, ul. Różyckiego 8, 40-589 Katowice. W przypadku rekolekcji letnich organizator dokonuje zwrotu całej wpłaconej kwoty przy rezygnacji do dnia 31 maja 2018. W przypadku rezygnacji do dwóch tygodni przed rozpoczęciem rekolekcji zwracana jest kwota 200zł. Przy rezygnacji późniejszej zadatek nie podlega zwrotowi.