Konta bankowe

DOR dysponuje następującymi rachunkami bankowymi w ING Banku Śląskim SA.

Dla rekolekcji Domowego Kościoła to numer 74 1050 1243 1000 0090 7096 9341.

Dla  rekolekcji dla młodzieży (OND, ONŻ, PreOaza)  to numer 92 1050 1243 1000 0023 3557 9823.

Dla rekolekcji ODB to numer 98 1050 1214 1000 0090 8154 6229

Przesyłając zadatek na rekolekcje w tytule należy wpisać wyraźnie rodzaj rekolekcji, a w przypadku rekolekcji  młodzieżowych numer zgłoszenia widniejący na otrzymanej mailowo karcie rekolekcyjnej.