Konta bankowe

DOR dysponuje dwoma rachunkami bankowymi w ING Banku Śląskim SA.

Dla rekolekcji Domowego Kościoła to numer 74 1050 1243 1000 0090 7096 9341.

Dla wszystkich pozostałych – rekolekcji dla dzieci i młodzieży to numer 92 1050 1243 1000 0023 3557 9823.

Przesyłając zadatek na rekolekcje w tytule należy wpisać wyraźnie rodzaj rekolekcji, a w przypadku rekolekcji dziecięcych i młodzieżowych również rejon oazowy.